بازی های کامپیوتری

بازی های کامپیوتری

Payday 2 Payday 2
 • فروش ویژه
 • -43%

Payday 2

قیمت عادی: 10,500 تومان

Special Price 6,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 1 عدد DVD9

Stronghold Crusader II

قیمت عادی: 6,500 تومان

Special Price 4,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 1 عدد DVD

Batman: Arkham Knight
 • فروش ویژه
 • -27%

Batman: Arkham Knight

قیمت عادی: 25,500 تومان

Special Price 18,500 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 4 عدد DVD9

Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Black Ops III
 • فروش ویژه
 • -25%

Call of Duty: Black Ops III

قیمت عادی: 30,500 تومان

Special Price 23,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 5 عدد DVD9

Lego Jurassic World

قیمت عادی: 10,500 تومان

Special Price 6,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 1 عدد DVD9

Resident Evil: Zero HD Remaster Resident Evil: Zero HD Remaster
 • فروش ویژه
 • -29%

Resident Evil: Zero HD Remaster

قیمت عادی: 15,500 تومان

Special Price 11,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 2 عدد DVD9

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
 • فروش ویژه
 • -24%

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

قیمت عادی: 20,500 تومان

Special Price 15,500 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 3 عدد DVD9

Assassin's Creed Syndicate Assassin's Creed Syndicate
 • فروش ویژه
 • -27%

Assassin's Creed Syndicate

قیمت عادی: 25,500 تومان

Special Price 18,500 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 4 عدد DVD9

Middle-earth: Shadow of Mordor
 • فروش ویژه
 • -27%

Middle-earth: Shadow of Mordor

قیمت عادی: 20,500 تومان

Special Price 15,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 3 عدد DVD9

Battlefield Hardline Battlefield Hardline
 • فروش ویژه
 • -25%

Battlefield Hardline

قیمت عادی: 30,500 تومان

Special Price 23,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 5 عدد DVD9

Stronghold: Crusader Extreme HD
 • فروش ویژه
 • -27%

Stronghold: Crusader Extreme HD

قیمت عادی: 5,500 تومان

Special Price 4,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 1 عدد DVD

Grid Autosport Grid Autosport
 • فروش ویژه
 • -29%

Grid Autosport

قیمت عادی: 15,500 تومان

Special Price 11,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 2 عدد DVD9

Need for Speed Rivals

قیمت عادی: 8,000 تومان

Special Price 7,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 2 عدد DVD

Total War: ROME II - Hannibal at the Gates
 • فروش ویژه
 • -33%

Total War: ROME II - Hannibal at the Gates

قیمت عادی: 10,500 تومان

Special Price 7,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 2 عدد DVD

Company Of Heroes 2

قیمت عادی: 14,500 تومان

Special Price 10,500 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 3 عدد DVD

Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Advanced Warfare
 • فروش ویژه
 • -27%

Call of Duty: Advanced Warfare

قیمت عادی: 25,500 تومان

Special Price 18,500 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 4 عدد DVD9

Enemy Front
 • فروش ویژه
 • -33%

Enemy Front

قیمت عادی: 10,500 تومان

Special Price 7,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 2 عدد DVD

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes
 • فروش ویژه
 • -11%

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

قیمت عادی: 4,500 تومان

Special Price 4,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 1 عدد DVD

Resident Evil 4: Ultimate HD Edition

قیمت عادی: 8,000 تومان

Special Price 7,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 2 عدد DVD

Sniper Elite III

قیمت عادی: 8,000 تومان

Special Price 7,000 تومان

نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته
شامل موسیقی اختصاصی بازی
تعداد دیسک : 2 عدد DVD