تماس با ما

آدرس : 
کردستان - سقز - میدان شهدا - خیابان معلم - مرکز تخصصی بازی های ویدیویی و نرم افزار زحل

کد پستی : 
6681736975

تلفن : 
08736214131

موبایل : 
09372954446